به نام یگانه معلم هستی که همواره راهنمای تو و من است، برای کشف و به دست آوردن معصومیت از دست رفته  کودکی؛ این بار اما آگاهانه و جاودانه .

دیروز کودک ، امروز مادر و پدر.

خودمان تجربه کرده ایم ، قصه کودکی بسیار شیرین است ، هرچند کوتاه . درعین حال کمتر کسی است که منکر نقش بسیار اساسی و تاثیر گذار این قصه شیرین اما بسیار کوتاه ، در شکل دادن به تواناییها و نقاط ضعف شخصیت و مهارتهای فردی و اجتماعی دوران بزرگسالی است .

همه تجربه ، دانش ، خود و توکل خود را بکار گرفته ایم تا این کودک سرا برای کودکان دلبندمان  محیطی باشد که باید.

در گام اول سرشار از آرامش خاطر ، امینیت روحی ، روانی و همچنین اعتماد و آزادی عمل و انتخاب و به دور از هرگونه باید و نباید و تحکم آموزشی و غیر آموزشی.

آنچه که کودک با تمایل ، اشتیاق و حرارت درونی خواهد آموخت، مهارتهای فردی و اجتماعی هستند ، همه در قالب دنیایی سراسر شادی کودکانه آن هم درجریان بازی، جست و خیز ، شیطنت ، کنجکاوی ، شگفتی و صورت اصیل و فطری دوران بی نظیر کودکی، البته با ابزار مناسب از جمله بازی ، قصه و...

تمام تدبیر فرزند پروری که تا کنون از آن برخورداریم، مبتنی است بر اصل مسلم عدم مزاحمت در دنیای خلاق و شگفت انگیز کودکی و درجهت پرورش کامل و تاحد امکان متوازن حواس پنجگانه و ادراکات درونی کودک .

باور داریم آنچه که سرمایه ارزشمند کودک است و خواهد بود ، محفوظات و معلومات گوناگون و درپی هم انباشته و نمایشی در ذهن کودک نیست بلکه دامن زدن است ، دامن زدن به پرسشگری ، حس کشف وشهود و شگفتی کودک درباره خود و محیط پیرامونش ، بی واسطه و درحد امکان بدون هیچگونه تعبیری و تفسیری .

به عبارت دیگر تلاشی است برای به دست گرفتن اهرم تعادل بین ادراکات درونی و بیرونی شخصی کودک البته در این مسیر بسیار کوشیده ایم که علاوه بر همه خرد ، از تجربیات آموزشی ، دینی ، قومی ، ملی و فرهنگی خود ، همچنان بهره جوییم و به قدر همت و وسعت درک خویش از مکاتب موفق تجربه شده کلاسیک و معاصر از جمله روش شناختی ژان پیاژه ، تعلیمات حکیم ابن سینا ، مبانی روانشناسی کارن هورنای و صورت متعالی تر آن، اندیشه های بی نظیر مولانا شناس زمان ما استاد محمد جعفر مصفا .

بعلاوه تجربه قدیم اما موفق و کاربردی مادام مونته سوری و درکنار اینها هر آنچه به همت شما و ما بتوانیم از اقیانوس ادبیات و هنر ایران و جهان برگیریم. البته با تلاش برای درک و تجربه معانی، نه دل خوش کردن به سطح و الفاظ.  چراکه هر کودک به تنهایی دنیایی است وسیع از استعدادها و تواناییهای فردی بالقوه کشف نشده یا دست کم رشد نیافته که به لطف خداوند  و با پرهیز از روشهای آموزشی خودنمایانه کلیشه ای و نمایشی به شکوفا شدن این توانایی ها کمک خواهیم کرد.

 

بانک مشاغل اکسیر