هدر صفحه اختصاصی فودیار

فودیار سایت تخصصی خرید و فروش و مشاوره مواد اولیه و تجهیزات صنایع غذایی به عنوان تنها سایت B2B صنایع غذایی در ایران که دارای بیش از 500 عضو ثابت که شامل وارد کنندگان مواد اولیه صنایع غذایی،مدیران  کارخانجات صنایع غذایی و دست اندرکاران این صنعت و آمار متوسط بیش از 2000 بازدید کننده روزانه از این سایت می باشد از تولید کنندگان ،وارد کنندگان ،مدیران کارخانجات صنایع غذایی و دست اندرکاران این صنعت دعوت می کند بازاریابی و فروش تخصصی محصولات خود را در فودیار دنبال کنند.

بانک مشاغل اکسیر