شرکت کاوش ایستا پی(KIPCO)

شرکت مهندسی کاوش ایستا پی در سال 89 با هدف ورود به فعالیت های عمرانی از جمله ساختمان سازی، راه سازی ، تونل، انواع عملیات های خاکی و ژئوتکنیک تأسیس گردید. با پیشرفت جوامع بشری ، افزایش جمعیت و تبع آن بزرگترشدن کلان شهرها نیاز به استفاده بهینه از فضای محدود موجود هرچه بیشتر احساس می شود در این میان می توان به گسترش تونل های شهری، پارکینگ های زیرزمینی و گودهای عمیق مرتبط با ساختمان هایی مرتفع اشاره کرد. لذا به منظور پایدارسازی زمین در این شرایط بایستی تدابیر خاصی هم به جهت طراحی و هم به لحاظ اجرایی مورد نظر قرارگیرد . بر این اساس و به علت وجود خلاء در این شاخه عمرانی ، این شرک فعالیت اصلی خود را در ارتباط با این موضوع یعنی انجام مطالعات خاک و ژئوتکنیک ، طراحی ، گودبرداری عمیق و اجرای انواع سازه های نگهبان نظیر نیلینگ و انکراژ ، دیواره دیافراگمی ، شمع کوبی، سپرکوبی و سازه فلزی برای گودهای عمیق آغاز کرده و درحال ادامه می باشد.

شرکت کاوش ایستا پی با بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب و همچنین بهمراه داشتن انواع ماشین آلات و تجهیزات تخصصی موفق به دریافت رتبه 3 ابنیه و رتبه 5 راه سازی از سازمان معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری گردیده و ارتقاء جایگاه فوق یکی از اهداف این شرکت می باشد.

شرکت مهندسی کاوش ایستا پی پیمانکار تخصصی خدمات نیلینگ و سازه نگهبان

بانک مشاغل اکسیر